Dekk hotell

Priser på dekk hotell:

 1. Skifte dekk vår og høst.
  Skifting utføres med moderne verktøy som trekker hjulmutterne til med riktig moment.
 2. Oppbevaring under riktige forhold er viktig.
  Med dekk hotell slipper dere å bruke viktig lagringsplass til dekkene deres.
 3. Vask av dekk ved lagring.
  Vi sørger for grundig rengjøring av både dekk og felg før lagring, dette gjør at de holder seg bedre
 4. Kontroll av dekk og felger er et viktig sikkerhetstiltak.
  Vi sjekker at mønsterdybden er tilstrekkelig for neste sesong.
  Må noe utbedres, får dere beskjed.