Trimmere / Ryddesager

Profesjonelle maskiner til landskaps- og skogpleie

Overalt der gressklipperen ikke rekker til, tar STIHLs trimmere over.
I ulendt terreng og vanskelig fremkommelige steder, langs rabatter, murer, gjerder, rundt trær, under og mellom busker m.m, der viser de sin styrke.
Etter ulike bruksområder velges motorstyrke og skjæreverktøy.
I vårt ryddesagssortiment finnes maskiner for tomt og landskapspleie og for de høye profesjonelle kravene.
Også her velges motor og skjæreverktøy etter arbeidsoppgavene.